Baufragen.de Profi Chat

Środowisko

Od prawie 40 lat firma aquatherm GmbH z Attendornu produkuje wysokiej jakości systemy rur z tworzywa sztucznego do instalacji domowych.  

Jesteśmy przekonani, że konsekwentna ochrona środowiska jest ważnym elementem sukcesu naszego przedsiębiorstwa, a firma aquatherm cieszy się zaufaniem i szacunkiem społeczeństwa. Aby sprostać tym wymaganiom, wszystkie procesy są skierowane na ochronę zasobów naturalnych, minimalizację zużycia energii oraz unikanie wytwarzania lub ponowne wykorzystanie odpadów. Ekologiczne zaangażowanie należy zatem postrzegać jako cel równoważny z sukcesem gospodarczym i socjalną odpowiedzialnością. 

Nasze działania są skierowane na następujące podstawy i cele:

Ochrona środowiska ma duże znaczenie we wszystkich procesach.  

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy związani z naszym społecznym oraz naturalnym otoczeniem, a zatem jesteśmy zależni od jego sprawności.

Przestrzeganie obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących środowiska jest zatem dla nas oczywiste.

Poprzez przestrzeganie wymagań i przepisów ustawy zobowiązujemy się do stałej i systematycznej  poprawy sprawności środowiska naszego przedsiębiorstwa.

Podczas wszystkich przemysłowych czynności i dla wszystkich produktów zachowujemy cały cykl użytkowania. Oznacza to minimalizację zużycia energii, wody i zasobów naturalnych, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, emisji gazów i produktów ubocznych, jak również wspieranie zarządzania odpadami, celem przemiany odpadów w surowce wtórne.

Poza tym staramy się zminimalizować emisję hałasu.

Dążymy do dostosowania naszych dostaw do produktów ekologicznie nieszkodliwych i socjalnie uczciwych.

Kierunkiem dla naszych działań jest wzorowana na naturze zasada gospodarki cyklicznej, w której wszystkie procesy przebiegają w cyklach.

- Odpady gospodarcze i produkcyjne w jak największej ilości są poddawane przetwórstwu wtórnemu lub recyklingowi, a następnie są przetwarzane w nowe produkty. Nasze główne tworzywo z natury charakteryzuje się nie tylko długą żywotnością lecz także nieszkodliwością dla środowiska i dobrymi właściwościami recyklingowymi.

- Woda, używana w procesie produkcji do chłodzenia, nie zostaje zanieczyszczona żadnymi środkami chemicznymi i jest ponownie wprowadzana do obiegu w stanie niezmienionym.

- Przy wyborze dostawcy energii kierujemy się tym, aby w dużym stopniu energia była pozyskiwana z odnawialnych źródeł.

Współpraca załogi aquatherm cechuje się ludzkim podejściem, uczciwością i odpowiedzialnością.

Zarazem wspierana jest proekologiczna postawa pracowników i są oni aktywnie zaangażowani w realizację zasad ochrony środowiska.

Wszystkie działy przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za wdrażanie tych zasad.  


Certyfikat EPD

Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

OFERTY PRACY I SZKOLEŃ

BIGGEXCHANGE 2018

517efb111