Baufragen.de Profi Chat

Wartości i wizja

Wiele osób twierdzi, że my w aquathermie jesteśmy „inni“. Ale co właściwie znaczy „być innym“?
Pytania dotyczące własnej identyfikacji zadaje sobie każdy z nas: Kim jesteśmy? Po co żyjemy? Co odróżnia nas od innych? Jak określa nas nasze środowisko? W odniesieniu do przedsiębiorstw, mówimy o identyfikacji przedsiębiorstwa. Opisuje ona ogół jednoznacznych wartości i cech, które odróżniają dane przedsiębiorstwo od innych.

Gdy pod koniec roku 2011 zostaliśmy poinformowani przez Munich Strategy Group (MSG) o zajęciu przez aquatherm GmbH pierwszego miejsca w rankingu „Innowacyjne przedsiębiorstwa niemieckiej klasy średniej”, wyróżnienie to wywołało dyskusję na tematy wspomniane na wstępie. Wiedzieliśmy, że „innowacja” to stały towarzysz i miarodajny sterownik naszego pełnego sukcesów rozwoju dawniej dziś. Ale, pomijając tę wartość, co jeszcze oznacza? Interesujące i jednocześnie prowokacyjne pytanie.

Zajmowanie się identyfikacją to proces, na końcu którego znajduje się przekrojowy obraz stworzony przez nas samych oraz przez innych; trzeba te obrazy skupić w jedną całość. Wzmocniona poprzez poznanie tej całości droga do wizji, a więc gwiazda przewodnia, na którą zawsze orientujemy nasze działania niezależnie od czasu, nie jest już daleka.

Wynik to coś szczególnego, coś wielkiego, wynik to status quo i trwała wizja zarazem: Jesteśmy „state of the pipe“, ponieważ działamy samodzielnie i zdecydowanie, pozostając przy tym zawsze godnymi zaufania, co sprawia, że jesteśmy wiodącym producentem rur z polipropylenu. Pracujemy ni mniej ni więcej – ni mniej ni więcej obiecujemy!

To takie proste!


„aquatherm – Wartości i wizja“

Do końca roku 2014 rozdaliśmy w kraju i za granicą już 1.000 egzemplarzy naszej książki „aquatherm – wartości i wizja“. Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie książką i pozytywne opinie.

Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

OFERTY PRACY I SZKOLEŃ

BIGGEXCHANGE 2018

517efb111